Kinh nghiệm sủ dụng

Điều khiển Android TV Box bằng Điện thoại Smartphone

Điều khiển Android TV Box bằng Điện thoại Smartphone

Đăng lúc 00:00 ngày 23/02/2017                 Lượt xem 1416

Tương ứng với mỗi dòng chip trên Android TV Box sẽ có 1 ứng dụng riêng để điều khiển bằng điện thoại, vì vậy trước khi tải ứng dụng điều khiển, bạn cần xác định rõ Android Box của bạn đang sử dụng dòng chip nào để tải ứng dụng phù hợp.